Na základě dodaných podkladů Vám rád zpracuji konkrétní cenovou nabídku, která bude zahrnovat i ostatní práce potřebné ke zdárnému dokončení díla.